Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2012

takietamja
18:15
takietamja
18:15
Nie można się tak poznać po raz drugi? Zupełnie od nowa?
— KvG
takietamja
18:14
Człowiek tyle razy umiera, ile razy traci swoich bliskich.
Reposted fromlabellavita labellavita viamdjg mdjg
takietamja
18:14
Boże, proszę, tylko nie to. Tylko nie kolejny dzień.
— Sylvia Plath
Reposted fromkassiarzyna kassiarzyna viamdjg mdjg
takietamja
18:14
7155 c4c3 390
Reposted frombabcia babcia viamdjg mdjg
takietamja
18:14
6010 a92d 390
Reposted fromboredwithlife boredwithlife viamdjg mdjg
takietamja
18:13
Przyszła jesień. 
Następnie nadejdzie zima, wiosna, lato. 
Minie rok. 
Dwa lata, dziesięć. 
Zapomnimy. 
Reposted fromohshit ohshit viamdjg mdjg
takietamja
18:13
- Będziesz cierpiała z uśmiechem na ustach ? 
 - Taka już jest dola kobiety.
— Nicholas Sparks, "Anioł stróż"
Reposted fromriseme riseme viamdjg mdjg
takietamja
18:12
BOOM! Winter!
Reposted fromlooque looque viamdjg mdjg
takietamja
18:11
Niech coś mi się stanie.
Reposted fromyouareawhoree youareawhoree viamdjg mdjg
takietamja
18:11
Smuci mnie to, że dla innych mogę zrobić wszystko, a gdy potrzebuję kogoś chociażby, żeby wspólnie wypić herbatę wieczorem i zapalić papierosa, to nikogo dla mnie nie ma...
— fałsz i niewdzięczność
Reposted fromdepresja depresja viamdjg mdjg
takietamja
18:11
zaufanie to taka czarna świnia
w dzień jest, w nocy nie ma!
— Happysad "A miało być tak pięknie"
Reposted frominsidemyheart insidemyheart viamdjg mdjg
takietamja
18:08
5506 71ff 390
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viamdjg mdjg
takietamja
18:06
Pozwól mi nie mówić nic i tylko patrzeć, zanim znów stracisz oddech gdy światło zgaśnie
Reposted fromlabellavita labellavita viamdjg mdjg
takietamja
18:03
Kiedy się przyzwyczajasz, to jakbyś umierał.
— Śniadanie u Tiffany'ego
Reposted fromnattsu nattsu viamdjg mdjg
takietamja
18:03
Nigdy nie wracaj do miejsca, w którym byłeś szczęśliwy.
— Agatha Christie
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viamdjg mdjg
takietamja
18:02
I czuję się kurwa całkiem żałośnie, gdy myślę o Tobie nocą i błądzę.
Reposted fromunusual unusual viamdjg mdjg
takietamja
18:00
Reposted fromiminlove iminlove viamdjg mdjg
takietamja
18:00
8961 9ed2 390
Reposted fromtegoniema tegoniema viamdjg mdjg
takietamja
17:59
1968 90d6 390
Reposted fromperseweracje perseweracje viamdjg mdjg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl